Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Anochin, Roters & Kollegen sp. z o. o.
Sitz und Adresse: ul. Biedrzyckiego 17/1 60-272 Poznań
Osoby kontaktowe: Anna Bednarczuk, doradca podatkowy
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000382213
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 2090002014
Wysokość kapitału zakładowego: 55.000,00 PLN

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anochin, Roters & Kollegen sp. z o. o.
Siedziba i adres: ul. Biedrzyckiego 17/1 60-272 Poznań
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000382213; Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 2090002014
Wysokość kapitału zakładowego: 55.000,00 PLN

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, wypełnienia obowiązków prawnych Spółki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia, przeprowadzenia analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

3) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: ważności oferty złożonej przez Spółkę, obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

4) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, prawne, IT, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką w związku z produktami i usługami koniecznymi do wykonania umowy zawartej ze Spółką, operatorom pocztowym, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7) Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy ze Spółką.

Ochrona danych osobowych
Administratorzy niniejszych stron z należną powagą podchodzą do ochrony Państwa danych prywatnych. Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający poufność i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z poniższym oświadczeniem.
Z naszej strony internetowej można korzystać zasadniczo bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy mailowe), odbywa się to, na ile jest to możliwe, na podstawie dobrowolnej decyzji. Zebrane informacje nie są przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody osobom trzecim.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że przesyłanie danych w internecie (na przykład w korespondencji mailowej) nie jest pozbawione luk w zakresie bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zapewnienia kompletnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Pliki cookies
Na stronach internetowych stosowane są częściowo tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim zawartość naszych stron internetowych jest bardziej przyjazna dla użytkownika, szybciej dostępna szybsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to niewielkie dane tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, które są następnie zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie są automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym sami je Państwo usuną. Tego typu cookies
umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach. Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, aby pojawiał się komunikat o zastosowaniu cookies, aby przeglądarka akceptowała je za każdym razem lub w określonych przypadkach, aby
wyłączała je czy też aby były usuwane po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalności witryny internetowej mogą zostać ograniczone.

Pliki dzienników serwera (server-log-files)
Administrator stron zbiera i automatycznie gromadzi informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres odsyłający – refferer URL
  • host łączącego się komputera
  • godzina zgłoszenia do serwera

Nie jest możliwe przyporządkowanie powyższych danych określonym osobom. Dane te nie są także łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w sytuacji, w której będą występowały konkretne przesłanki wskazujące korzystanie ze strony niezgodnie z prawem.

Analiza danych
Nasza strona wykorzystuje Matomo (wcześniej Piwik) jako serwis wspierający analizę statystyczną odwiedzin. W celu umożliwienia analizy Matomo wykorzystuje cookies ( tzw. ciasteczka) zawierające informacje o wykorzystaniu naszej strony (również adres IP w skróconej, czyli zanonimizowanej) formie, które trafiają na nasz serwer internetowy. Pozyskane dane przechowujemy w celach analizy ruchu na stronie i
wykorzystujemy w celu optymalizacji struktury strony. Pozyskane informacje nie są przekazywane żadnej stronie trzeciej. Dalsze informacje na ten temat odnajdziecie Państwo w sekcji „Cookies”. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizę danych, możecie ją Państwo samodzielnie deaktywować wykorzystując zaimplementowaną poniżej funkcjonalność. W takim przypadku w Państwa przeglądarce
internetowej zapisany zostanie tzw. Opt-Out-Cookie, zapobiegający zbieraniu jakichkolwiek danych. W przypadku skasowania tego pliku dezaktywacja zbierania danych zostanie również zniesiona i winna być ponownie uruchomiona. Możesz uniemożliwić tej stronie agregowanie i analizowanie działań, które robisz tutaj. Takie postępowanie ochroni twoją prywatność, ale uniemożliwi właścicielowi naukę na podstawie twoich działań i poprawienie jakości dla ciebie i innych użytkowników. Nie zrezygnowałeś z udziału w procesie analityki statystycznej.

Kliknij przycisk, aby wczytać zawartość z ark-international.de.

Wczytaj zawartość

Mapy Google
Ta strona wykorzystuje Google Maps autorstwa Google Inc. Poprzez jej wykorzystanie wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie
oraz wykorzystanie automatycznie pozyskanych danych przez Google Inc. , jak również ich przedstawicieli oraz partnerów. Z pełnymi warunkami użytkowania możecie państwo zapoznać się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

Czcionki Google /hosting lokalny/

W celu jednolitego wyświetlania się czcionek na naszej stronie stosowane są udostępnione przez firmę Google tak zwane czcionki internetowe GoogleFonts. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie mają miejsca.

Prawo do informacji, usunięcia danych oraz ich zablokowania
W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do nieodpłatnej informacji odnośnie gromadzonych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania, zablokowania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Pytania w tej sprawie oraz dotyczące innych kwestii związanych z danymi osobowymi prosimy każdorazowo kierować na adresy podane w informacji o firmie.

Odpowiedzialność
Administrator tej prezentacji internetowej zabiega o to, by informacje i dane zawarte na tej stronie internetowej były właściwe. Odpowiedzialność lub gwarancja za aktualność, prawidłowość i kompletność przedstawionych informacji i danych jest wyłączona. Dotyczy to też innych stron, na które można zostać przekierowanym przez jakiś hiperlink. Administrator nie jest odpowiedzialny również za treść stron, na które można wejść za pomocą takiego łącza. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub uzupełnień istniejących informacji lub danych bez zapowiedzi. Zawartość strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie informacji, danych, szczególnie wykorzystywanie tekstów, ich części, zdjęć, grafik wymaga wcześniejszej zgody administratora strony.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za treści obce. Za treści publikowane pod linkami odpowiedzialność każdorazowo ponosi konkretny dostawca lub właściciel strony. W momencie umieszczania linku przeprowadziliśmy kontrolę poszczególnych stron internetowych pod względem możliwych
naruszeń prawa i nie zostały stwierdzone treści naruszające prawo. W sytuacji, w której nie istnieją konkretne przesłanki wskazujące na złamanie prawa, nie mamy możliwości prowadzenia stałej kontroli treści stron umieszczonych pod linkami. Po ujawnieniu przypadku naruszenia prawa dany link zostanie natychmiast usunięty.

Brak zgody na przesyłanie reklamowych wiadomości e-mail
Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych podanych w informacji o firmie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, jeśli nie zostały przez nas zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie wiadomości e-mail będących spamem.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone w dniu 14.12.2017 za pomocą
generatora eRecht24.

Opiekun Danych Osobowych
Dotyczy Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG oraz firm powiązanych.
W przypadku pytań lub uwag i spostrzeżeń dotyczących polityki danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym opiekunem danych.

Dr. Jan Peschka
Opiekun Danych Osobowych
E-Mail: datenschutz@ark-hannover.de
Telefon: +49 5141 482 11 88
Telefax: +49 5141 485 32 22

Prawa dot. zdjęć
Grafiki wykorzystane w sekcji nagłówkowej i ofertowej – Agencja 7Peak